'Tijd voor feedback': brief aan de commissieleden

Geachte leden van de commissie,

 

Op woensdag 24 mei stelden wij het rapport van We Need To Talk voor in de commissie. Daarin vindt u onze 34 aanbevelingen, die opgesteld werden binnen een bredere visie op een evenwichtige partijfinanciering en de rol van politieke partijen in de samenleving.

Morgen bepaalt u de agenda voor de volgende werkzaamheden om de partijfinanciering te hervormen. Via deze brief willen wij u vragen om binnen dat traject, tijdens het najaar van 2023, een terugkoppeling te voorzien naar de burgers van We Need To Talk.

Als burgers respecteren wij dat u als verkozen politici uiteindelijk beslist hoe de hervorming eruit zal zien. Maar vanwege ons engagement voor dit belangrijke onderwerp, hopen wij wel van u te vernemen in hoeverre uw politieke beslissingen onze aanbevelingen reflecteert. Ook onderzoekers benadrukken trouwens het belang van een transparante terugkoppeling. Een zeer recent overzichtsrapport van de ULB en de VUB over burgerparticipatie in België stelde expliciet dat bij onvoldoende transparantie en communicatie het risico op frustratie en ongenoegen erg groot is. We hebben onze samenwerking tot nu toe als erg constructief ervaren, dus dat willen we natuurlijk vermijden.

Voor de organisatie van die terugkoppeling kan u zich laten inspireren door de permanente burgerdialoog die georganiseerd wordt door het parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Dit ‘Ostbelgien Model’ werd door de OESO al omschreven als de ‘goudstandaard’ van burgerparticipatie. Om de terugkoppeling van de politici naar de burgers te organiseren, wordt op minstens twee tijdstippen een publieke vergadering georganiseerd, waar de bevoegde commissie feedback geeft op alle aanbevelingen van het burgerpanel. De commissie geeft dan per aanbeveling aan of die uitgevoerd of niet uitgevoerd is, en licht die evaluatie uitgebreid toe.

Geachte leden van de commissie, er is deze legislatuur veel gedebatteerd over de hervorming van de partijfinanciering. U heeft twee reeksen hoorzittingen met experts georganiseerd. En sinds enkele weken heeft u een rapport met 34 breed gedragen aanbevelingen, opgesteld door een geïnformeerde groep burgers.

De komende maanden is het ideale moment om dit vele werk in schoonheid af te ronden. Wij hebben zes weekenddagen opgeofferd om u daarbij te helpen. Daarom vragen we u: neem ons werk serieus. Beschouw onze aanbevelingen als een cadeau van de burgers aan de politici. Hervorm eindelijk de partijfinanciering. En laat aan ons, en de brede bevolking, weten hoe u met de aanbevelingen van de burgers aan de slag gegaan bent.

 

Wij hopen alvast om binnenkort weer van u te horen en blijven altijd bereid tot overleg.

 

Hartelijke groeten,

Audrey Broxson, Gino De Cock en Bénédicte van Cutsemwoordvoerders van het burgerpanel
Ben Eersels, coördinator van G1000
Namens de initiatiefnemers van We Need To Talk