We Need To Talk is een project van een groep denktanks en organisaties die het publieke debat in België stimuleren. Elke denktank heeft zijn eigen werkterrein, maar dit delen we: we geloven dat politici meer moeten praten met burgers. Samen ijveren we voor een modernere werking van onze democratie. Een democratie die daadkrachtig, rechtvaardig en participatief is. Een democratie die investeert in de welvaart, het welzijn en in de veiligheid van de samenleving. 

Om dit te verwezenlijken, ontplooien we initiatieven zoals We Need To Talk. We vertrekken telkens vanuit een brede maatschappelijke steun, met een maximale betrokkenheid van relevante stakeholders en burgers. We bieden concrete oplossingen en veranderingen als antwoord op de maatschappelijke problemen die wij aanpakken en proberen dit zo zichtbaar mogelijk te maken. 

Wie zit er in het consortium?

We Need To Talk reikt de hand naar alle denktanks die het openbare debat in ons land voeden met hun perspectieven, analyses en standpunten. Door hun deelname voegen de leden expertise, netwerken en steun toe aan het project.

Huidige leden

Aula Magna

Image
Aula Magna logo

Aula Magna is een non-profit vereniging die zich richt op het bevorderen van productieve reflectie en debat over alle aspecten van de uitdagingen in de regio Brussel-Hoofdstad. De denktank bevordert het debat over een reeks onderwerpen die cruciaal zijn voor het toekomstige welzijn van de stad en haar inwoners, over taal- en partijgrenzen heen.

Egmont Instituut

Image
Logo Egmont instituut

Egmont – Koninklijk Instituut voor Internationale Betrekkingen is een onafhankelijke denktank gevestigd in Brussel. Zijn interdisciplinair onderzoek wordt uitgevoerd in een geest van volledige academische vrijheid. Steunend op de expertise van zijn eigen onderzoekers en op die van externe specialisten, zowel Belgische als buitenlandse, levert het analyses en beleidsopties die zo operationeel mogelijk moeten zijn.

G1000

Image
Logo G1000

G1000 is het Belgische platform voor democratische innovatie. De organisatie ontwikkelt en ondersteunt nieuwe vormen van burgerparticipatie om van België een geloofwaardige, doeltreffende en inclusieve democratie in Europa te maken. G1000 is actief in gemeenten, steden, regio's en op nationaal niveau en maakt deel uit van diverse internationale netwerken. 

Itinera

Image
Logo Itinera

Itinera is een onafhankelijke denktank. Ze brengen erkende experten uit binnen- en buitenland samen, die volledig onafhankelijk grote maatschappelijke vraagstukken onderzoeken. Met hun analyses willen ze het beleid verbeteren met een focus op welvaartscreatie, goed bestuur en democratische inclusie.

Levl

Image
Logo Levl

LEVL vzw is een onafhankelijke netwerkorganisatie, erkend door de Vlaamse Overheid, die werkt aan een inclusieve samenleving vrij van racisme en discriminatie. Levl ijvert voor een evenredige en evenwaardige participatie en komt op voor gelijke kansen en gelijke uitkomsten van personen met een migratieachtergrond binnen alle levens- en beleidsdomeinen.

Vrijdaggroep

Image
Logo Vrijdaggroep

De Vrijdaggroep mikt op ideeën voor de samenleving in interactie met die samenleving – in al haar geledingen. Ze bestaat uit jonge Belgen van diverse pluimage die zich voor de verbetering van onze samenleving willen inzetten en die de tijd willen nemen voor reflectie, debat en actie.

Wie zit er in het toezichtscomité?

Het toezichtcomité bewaakt en waarborgt de kwaliteit en integriteit van het participatieproces in termen van onpartijdigheid, onafhankelijkheid, neutraliteit en inclusie. De volgende mensen zijn lid van het comité:  

  • Herman Van Rompuy (observator), emeritus voorzitter van de Europese Raad, minister van Staat 
  • Art O’Leary, secretaris-generaal van de Ierse kiescommissie van Ierland & secretaris van alle grote burgerpanels in Ierland 
  • Marjan Ehsassi, bestuur & democratische innovaties practitioner, deliberatie expert, beleidsstrateeg 2022-2023, Berggruen Fellow.
  • Caroline Sägesser, doctor in de filosofie en geschiedenis, onderzoeker bij CRISP & Université Libre de Bruxelles. 
  • Dave Sinardet, politicoloog - Professor Politieke Wetenschappen VUB & Université Saint-Louis (Brussel).
  • Sana Sellami, strategie & inclusie expert & Gastprofessor aan Thomas More Mechelen. 

Wie zit in het team van experten?

Om tot goede aanbevelingen te komen, moeten panelleden goed geïnformeerd worden. Een team van onafhankelijke experten zal aan deelnemers wetenschappelijk onderbouwde informatie meegeven en zorgt ervoor dat die alle kanten van een onderwerp belicht. Dat team bestaat uit de volgende nationale en internationale experten:

  • Bart Maddens, hoogleraar en politicoloog aan de faculteit Sociale wetenschappen van de KU Leuven. 
  • Jean Faniel, doctor in de politieke wetenschappen en directeur-generaal van CRISP 
  • Ingrid Van Biezen, hoogleraar vergelijkende politicologie aan Universiteit Leiden 
  • Emilie Van Haute, hoogleraar politieke wetenschappen, lid van het Centre d'étude de la vie politique (Cevipol), Université Libre de Bruxelles

Hoe worden wij gefinancierd?

De kosten van het burgerpanel werden begroot op ongeveer 250.000 euro. Daarmee worden o.a. de loting, de onkostenvergoedingen voor de deelnemers, de zaalhuur, de catering, de reiskosten, de gespreksbegeleiders, de uitnodigingsbrieven en de tolken betaald.

Om dit project te financieren, starten we een fondsenwervingscampagne. Iedereen kan dit project ondersteunen met een gift aan het fonds 'Vrienden van G1000', dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting via deze link. Giften in België zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro op jaarbasis. 

Dit project wordt gefinancierd door de verschillende deelnemende organisaties. Het budget wordt betaald met eigen middelen en met particuliere giften, via de fondsenwervingscampagne. Donateurs hebben op geen enkele manier inbreng in het project.

Aan het einde van het traject zullen we transparant communiceren over de inkomsten en uitgaven. Die evolueren immers nog steeds, bijvoorbeeld door bijkomende transportvergoedingen voor de burgers die de commissievergaderingen willen bijwonen.

Onze partners

Voor de uitvoering van het burgerdebat werken we samen met de volgende partnerorganisaties: