Een bijzondere uitnodiging

Image
Bijzondere uitnodiging

"Hallo, ik bel omdat ik uw uitnodigingsbrief heb ontvangen en ik wil zeker zijn dat het geen grap is.” Deze vraag kreeg ik afgelopen week verschillende keren. Ik draaide immers mee in het callcenter voor We Need To Talk, waar mensen die willekeurig uitgeloot werden voor het burgerpanel terecht konden met hun vragen. Ik begrijp de verbazing wel: je wordt uitgenodigd om drie weekends lang met 59 andere burgers te discussiëren over een heel politiek onderwerp waar je helemaal geen specialist in bent. Het klinkt als een hoax. En toch...   

En toch wil We Need To Talk burgers een stem geven over partijfinanciering. Die heeft immers een heel grote invloed op de werking ons politieke systeem. Partijen spelen een belangrijke rol in onze democratie en de financiële middelen waarover zij beschikken, bepalen hoe zij kunnen functioneren. Partijfinanciering is zowel een symbolisch als een technisch dossier. Het dossier zit al jaren vast, maar wij denken dat een sereen debat, ver van verkiezingsdeadlines en partijbelangen, kan helpen om het te deblokkeren.     

"Hallo, ik heb uw brief ontvangen. Ik kan het niet geloven! Het voelt alsof ik de Lotto heb gewonnen. Het gebruik van geld in de politieke wereld interesseert me enorm." Het publieke debat dat wij lanceren raakt duidelijk een gevoelige snaar, ook al beperken we ons tot een specifiek thema als partijfinanciering. "Jammer, ik zou veel te zeggen hebben gehad over de financiering van de gezondheidszorg", zegt Sylvie, een gepensioneerde verpleegster. "Maar ik schrijf me toch in. Ik wil deze kans om deel te nemen aan de discussie niet missen!” 

"Ik wil graag weten of ik niet in plaats van mijn partner kan komen. Zij is degene die de uitnodiging heeft ontvangen.” Aan de andere kant van de lijn hoor ik bij deze man thuis twee jonge kinderen spelen. Helaas kan dat niet: de uitnodiging is strikt persoonlijk om het principe van de loting te respecteren.  Zo heeft iedereen dezelfde kans om deel te nemen, ook jonge moeders. Bovendien is er een crèche voorzien die de kinderen tijdens de drie weekends kan opvangen. De vader lacht: "Oké, we gaan ons organiseren, zodat mijn partner kan komen.” 

Bijna 400 willekeurig geselecteerde mensen staan klaar om drie weekends naar Brussel af te zakken en te werken aan aanbevelingen voor een betere partijfinanciering. En dan tellen we alle mensen die zich wilden inschrijven zonder die bijzondere uitnodigingsbrief niet eens mee. Een tweede loting onder de ingeschreven deelnemers zal er nu voor zorgen dat we een evenwichtig panel kunnen samenstellen van zestig burgers. 

Dus nee: dit project is geen grap. En het engagement van al deze burgers al helemaal niet.  

Isabelle

We Need To Talk