Frankrijk: Een burgerconventie over het levenseinde

Image
CCFV
Foto: Katrin Baumann

In Frankrijk buigen 185 gelote burgers zich over het delicate thema van de geassisteerde zelfdoding en euthanasie. De ‘Convention citoyenne sur la fin de vie’ werd vorig jaar door president Macron gelanceerd. In maart zullen de burgers na 9 werkweekends hun aanbevelingen voorleggen. Marjan H. Ehsassi, specialiste in democratische innovaties en lid van het Berggruen Instituut, maakt deel uit van het ‘Collège des Garants’ van de Conventie. Zij woont alle sessies bij en geeft ons haar impressies. 

"Een burgerpanel over een moeilijk en emotioneel onderwerp als het levenseinde is een waardevol instrument. Niet alleen omdat het de regering voorstellen zal opleveren om de wet te veranderen, maar ook omdat het burgers de mogelijkheid biedt om een groot aantal andere sociale en culturele kwesties te bespreken. Deelnemers toonden zich bijvoorbeeld bezorgd over culturele taboes rond het thema van de dood. Deze discussies zijn essentieel."

Je kan je afvragen wat burgers motiveert om aan zo'n veeleisend proces deel te nemen. "Sommige leden raken betrokken omdat ze deze nieuwe vorm van participerende democratie willen begrijpen en nieuwsgierig zijn naar het proces. Anderen zijn meer geïnteresseerd in het onderwerp en willen hun mening delen. Na verloop van tijd ontwikkelt deze aanvankelijke nieuwsgierigheid zich tot een echt gevoel van burgerplicht. Burgers willen de belangen van de gemeenschap vertegenwoordigen en het algemeen belang dienen. Dit is wel indrukwekkend."

Na de klimaatconventie riep President Macron deze burgerconventie bijeen. "Ondanks de kritiek is de visie van Emmanuel Macron op democratische vernieuwing en burgerbetrokkenheid vernieuwend. De overheid had genoegen kunnen nemen met peilingen om het standpunt van de Franse burgers over hulp bij zelfdoding en euthanasie te achterhalen. De Conventie weerspiegelt het vertrouwen in de collectieve intelligentie en de noodzaak om Franse burgers een betekenisvolle stem te geven bij het formuleren van beleidshervormingen. Hoewel onvolmaakt is deze conventie ambitieus en opwindend. Ik hoop dat andere regeringen dit werk zullen volgen en er inspiratie uit putten."

Marjan H. Ehsassi is lid van het toezichtscomité van het We Need To Talk-project.