Maak kennis met de voorzitters van het panel: Heidi De Pauw en Marius Gilbert

Met een gerust hart vertrouwen we de zestig burgers van het panel toe aan twee persoonlijkheden zoals Marius Gilbert (epidemioloog aan de ULB) en Heidi De Pauw (CEO van Child Focus). Tijdens de drie weekends van het panel vormen zij de schakels tussen de deelnemers en de sprekers, en zorgen zij ervoor dat de discussies vlot verlopen. Ze letten er met andere woorden op dat iedereen zich op zijn gemak voelt. Een rol die ze zeer serieus nemen.

Image
Heidi De Pauw

Het is heel logisch dat Heidi De Pauw, directeur van Child Focus, het panel ook wil voorzitten: "Ik ben een believer in participatie van burgers, ook minderjarigen", zegt ze. "Enkel door écht naar de stem van de burger te luisteren en zoveel mogelijk diverse meningen te horen kan er een gezond en efficiënt beleid gevoerd worden met een minimum aan blind spots. Dergelijke betrokkenheid zal zorgen voor meer gedragenheid van beslissingen en dus meer verdraagzaamheid in onze samenleving. Dat dient niet alleen het algemeen belang maar ook het belang van eenieder.”

Image
Marius Gilbert

Ook Marius Gilbert is enthousiast. "Burgerpanels zijn een manier om het democratisch debat te verrijken door methodisch te werk te gaan en te vertrekken van de persoonlijke ervaringen van elke deelnemer", legt hij uit. "Als aanvulling op verkiezingen dragen panels bij tot een actief burgerschap dat niet ophoudt bij het eens in de vier jaar in de stembus stoppen van een stembiljet. Het is een voorrecht om bij te dragen aan het 'We Need To Talk'-project over een gevoelige en belangrijke kwestie." Marius Gilbert, onderzoeker epidemiologie aan de Université Libre de Bruxelles, maakte deel uit van het deskundigencomité van de regering. In 2021 bespreekt hij in zijn boek "Juste un passage au JT" de, vooral democratische, uitdagingen van het beheer van een pandemie.

Heidi en Marius openen het panel aanstaande zaterdag 25 maart om 10.00 uur. De panelleden zijn in goede handen.