Ontmoet onze woordvoerders

Image
Alicja

Alicja Gescinska (NL)

Alicja Gescinska filosofe en schrijfster. Ze schrijft vaak over de rol die we als individu en burger spelen in de democratie. In 'Intussen komen mensen om' analyseert ze veelvoorkomende misvattingen over de relatie tussen burger en politiek.
 
Gescinska engageert zich voor We Need To Talk, omdat het belangrijk is om het debat over de partijfinanciering uit het slop te halen. Zowat alle partijen zijn het erover eens dat er iets moet veranderen, maar niet over wat er moet veranderen. “Via een burgerpanel kan het debat over de kwestie een nieuwe dynamiek krijgen en kan er een draagvlak ontstaan om aan een niet-partijpolitieke oplossing te werken. Politieke vragen zijn te belangrijk om alleen aan politici over te laten. Een initiatief met een burgerpanel zoals WNTT kan daarom een versterking en verrijking zijn voor het democratische proces.” 

 

Image
Dorian Feron

Dorian Feron (FR)

Dorian Feron (31) woont nu in Sint-Gillis, maar groeide op in Henegouwen en ging in Vlaanderen naar school. Hij werkt bij de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (SFPIM) als investeringsmanager en is lid van de Vrijdaggroep. Volgens Dorian moeten we ons institutionele systeem durven opschudden en een nieuwe relatie tussen de burger en de politiek tot stand brengen. Het gaat er niet om alles te veranderen, maar om naast de huidige instellingen ook andere manieren te vinden om 'aan democratie te doen'.

"Burgerdialoog kan een belangrijke rol spelen, vooral voor kwesties die in een politieke impasse verkeren.  Veel partijen willen de regels over partijfinanciering veranderen, maar kunnen dat niet. Ik ben ervan overtuigd dat We Need to Talk dit dossier vooruit kan helpen." Dorian kent de methode van burgerpanels goed. In 2020 deed hij een diepgaand onderzoek naar de Bürgerdialog, de permanente burgerdialoog van de Duitstalige Gemeenschap van België.