Resultaten van de open discussie

Image
rapport-open-discussie

Lees nu het resultaat van de open discussie! ▹
 

Wij vonden het belangrijk dat geïnteresseerde burgers die niet uitgeloot werden, ook de mogelijkheid kregen om hun mening te geven. Daarom organiseerden wij, samen met verschillende mediapartners, in maart en april een brede publieksbevraging, de ‘open discussie’. Die verliep via de online tool Rhetoric, ontwikkeld door Tree Company.

Dit rapport analyseert de 2344 inzendingen van Belgen die zich hebben uitgesproken over het Belgische systeem van partijfinanciering via een online bevraging. Het is geen wetenschappelijk document, maar een informatief document dat op een heldere manier enkele tendensen binnen deze publieksbevraging belicht. Dit rapport bevat ook geen beleidsaanbevelingen. Die beleidsaanbevelingen werden in een latere fase geformuleerd door het gelote burgerpanel, zoals hieronder toegelicht wordt.

Deze publieksbevraging had als doel alle geïnteresseerde burgers de mogelijkheid te geven om relevante argumenten te formuleren die meegenomen kunnen worden in verdere discussies tijdens het panel. De resultaten zijn dus zeker geen representatieve weergave van hoe de hele Belgische bevolking denkt over partijfinanciering. Daarom bevat dit rapport ook weinig exacte cijfers of percentages: dit zou immers een vertekend beeld kunnen geven.

De deelnemers van het burgerpanel hebben de inzendingen en een rapport hiervan ontvangen en kunnen inkijken ter inspiratie. Dat rapport kunnen we nu ook met jullie delen! Benieuwd naar de mening van anderen rond partijfinanciering?