Hoe kunnen burgers die niets van partijfinanciering kennen, toch zo'n complex onderwerp aanpakken?

Image
Kernvraag

Het is een vraag die bij elk burgerpanel naar voren komt, ongeacht het onderwerp. Waarom laten we niet gewoon specialisten aanbevelingen formuleren

In een burgerpanel denkt een diverse groep mensen na over een centraal thema. Ieder met zijn of haar eigen perspectief, aanpak en persoonlijke bagage. Zo'n verscheidenheid aan denkwijzen is niet zo sterk aanwezig in een groep specialisten met een vergelijkbaar profiel en opleidingstraject. We zien ook dat niet-specialisten toch anders tegenover het onderwerp staan. Vaak ervaren zij het als ‘gebruiker’. Omdat ze in die positie zitten, kunnen ze beter de gevolgen van bepaalde beslissingen inschatten in hun dagelijkse leven en hiermee rekening te houden in de oplossingen die zij voorstellen.

Evengoed krijgen de panelleden wel grondige informatie over het onderwerp dat zij moeten behandelen. Zo begint het panel rond de partijfinanciering bijvoorbeeld met deze informatiefase. Tijdens het eerste weekend zullen Jean Faniel (CRISP), Bart Maddens (KU Leuven) en Ingrid Van Biezen (Universiteit Leiden) voor de burgers verschijnen om uit te leggen waar de financiering van de partijen vandaan komt, hoe politieke partijen geld uitgeven en hoe financiering in het buitenland is georganiseerd. Tijdens het laatste weekend zal Emilie Van Haute (Université libre de Bruxelles) spreken over controle en transparantie.

Die informatie moet juist en neutraal zijn. Er wordt ook gezorgd dat deze toegankelijk is voor iedereen. Hiervoor wordt de nodige tijd genomen en burgers hebben de mogelijkheid om al hun vragen te stellen.

De panelorganisatoren regelen ook ontmoetingen met personen of organisaties die betrokken zijn bij het onderwerp. Deze betrokkenen krijgen dan de gelegenheid om hun standpunt uit te leggen. Voor het We Need To Talk-panel zullen de partijvoorzitters hun positie over partijfinanciering presenteren. Dit soort ontmoetingen vinden meestal plaats nadat burgers grondige basisinformatie hebben ontvangen. Dit stelt de panelleden in staat om kritisch te kijken naar wat de betrokken partijen uitleggen en om relevante vragen te stellen of zwakke punten en tegenstrijdigheden aan te wijzen.

Na deze stap combineren burgers hun rijke persoonlijke ervaringen met een duidelijke en geïnformeerde visie op het onderwerp. Ze zijn klaar om productieve discussies te voeren en aanbevelingen te formuleren.