Hoe worden de deelnemers van het burgerpanel gekozen?

Om het burgerpanel van zestig burgers samen te stellen, loten we in twee fasen. We beginnen met een brede fase, waar 16.200 burgers willekeurig worden geloot. MAS Research kreeg de opdracht om deze loting uit te voeren.

Al die mensen ontvangen een persoonlijke uitnodigingsbrief. Met die uitnodiging, konden ze zich inschrijven. Onder die positieve antwoorden zien we dat bepaalde groepen vaak oververtegenwoordigd zijn: mannen, mensen die theoretische opgeleid zijn, of 55-plussers reageren vaker positief op dit soort uitnodigingen. Toch moet het panel de hele Belgische bevolking zo goed mogelijk weerspiegelen.

Image
Loting
Bron: FIDE

Daarom wordt een tweede, ‘gestratificeerde’ loting gehouden. Uit alle antwoorden die we in de eerste fase ontvangen, worden willekeurig zestig personen geloot. Tijdens deze loting wordt er rekening gehouden met geslacht, leeftijd, woonplaats en opleidingsniveau. We stellen ook vragen over het beroep, over de nationaliteit van de moeder en of de persoon een beperking of bijzondere nood heeft. Zo zorgen we voor een zo divers mogelijk panel.

Deze methode in twee stappen wordt aanbevolen door de OESO, die meer dan 600 burgerpanels heeft bestudeerd. Dankzij deze methode worden de stemmen van degenen die doorgaans weinig betrokken zijn bij het besluitvormingsproces toch gehoord. Het is dus een garantie om een groep mensen rond de tafel te hebben die allemaal verschillende achtergronden met zich mee hebben. En het niet steeds dezelfde stemmen zijn die wel vaker aan het woord komen. Door het gebruik van loting heeft iedereen evenveel kans om mee te doen en vormt het panel dus een goede afspiegeling van de Belgische samenleving.

Omdat het onmogelijk is om met alle Belgen een burgerpanel te organiseren, is het belangrijk dat alle Belgen zich kunnen herkennen in een of meerdere panelleden: ‘Dat had ik kunnen zijn!’ Het feit dat andere burgers zich kunnen identificeren met een of meerdere panelleden versterkt ook nog eens de legitimiteit van het panel. Bovendien denkt iedereen anders en neemt iedereen z’n eigen levenservaring met zich mee. Wanneer zo’n diverse groep mensen zich samen over een onderwerp buigen, komen ze tot betere resultaten dan met een groep gelijkgezinden.

Als je geïnteresseerd bent in loting, kan je hier en hier twee interessante studies vinden, in het Engels.